Nyheter

26.04.2019

Dela nyheterna

Slutresultatet: Kortare leveranstider

S&OP-projektet är endast en av flera aktiviteter och optimeringsåtgärder som BPI har startat eller deltagit i under det senaste året. I syfte att hela tiden optimera våra processer, effektivisera den interna kommunikationen och uppdatera och trimma organisationen avseende marknadsutveckling och kundbehov, har vi lanserat flera konkreta aktiviteter.

Vi har bland annat infört ett nytt planeringssystem, genomfört en sammanslagning av kundservice- och planeringsavdelningen, avsatt projektgrupper för att identifiera och lösa konkreta ”showstoppers”, utarbetat avdelningsvisa ”one-page”-handlingsplaner samt implementerat papperslös produktion.

Kunderna gynnas framför allt av en snabbare och mer direkt intern kommunikation och synkronisering mellan kundservice och planeringsavdelningen, vilket ger kortare svarstider vid förfrågningar och snabba åtgärder i händelse av nödvändiga eller akuta avvikelser. Den uttalade målsättningen är nu att svara på alla kundförfrågningar inom 12 timmar under normala arbetsdagar.

Redo för utmaningar!

En kompromisslös prioritering av försörjningstryggheten har också gett företaget konstant fokus på ”service excellence”, där det totala resultatet mäts via summan av tre tydliga parametrar:

Exakta, felfria och – sist men inte minst – kompletta leveranser.
Idag varierar BPI mellan 97–98 % leveranssäkerhet avseende bekräftade beställningar/leveranser – och vi arbetar fortsatt intensivt med att 98 % ska bli normen för alla leveranser.

För bekräftade beställningar upplever kunderna idag förbättrade leveranser på ned till 3 veckor för gjutna möbler, medan sydde produkter – till exempel madrasser och sportredskap – tar cirka 8 dagar att leverera. Skuret skum kan levereras på endast 4 dagar under normala omständigheter. Alla övriga skumprodukter tillverkas och levereras även fortsättningsvis enligt efterfrågan.

De många initiativen har bidragit till en starkare förankrad organisation som – i högre grad än någonsin – kan ligga i täten av utvecklingen i allmänhet och av kundernas varierade och specifika behov i synnerhet.

Förutom skärpningen av de så kallade ”hygieniska faktorerna” – eller ”obligatoriska egenskaper” som vissa kanske vill kalla det – har BPI ännu ett trumf på hand i form av en mycket flexibel produktions- och kapacitetsökning på fabrikerna i Danmark respektive Polen.

En för alla parter fördelaktig situation som kunderna kan dra full nytta av. BPI tvekar inte att ta sig an större utmaningar eller utvecklingsprojekt.

Återgå till översikten

Fler nyheter