Nyheter

10.07.2019

Dela nyheterna

BPI:s nätverksmöten är värdefulla för möbelkunder

Som möbelproducent har man en lång rad regleringar, regler och lagar att vara uppmärksam på. Man kan snabbt gå vilse i all information, och därför har Bramming Plast-Industri A/S nätverksmöten för möbelkunder. Här är BPI din sparringpartner som hjälper dig att få en överblick över relevant information på complianceområdet.

BPI:s kvalitetskoordinator Mette Buus Vesterholm planerar och anordnar nätverksmötena där sex möbelproducenter för tillfället är medlemmar. Som medlem i nätverksmötena får du inblick i relevanta ämnen och svårigheter man möter som möbelproducent och compliance är alltid ett underliggande tema på mötena. Compliance kan vara svårt att navigera i när man sitter för sig själv. BPI är därför en stark sparringpartner som sätter ramarna för kunskapsutbyte och dialog mellan medlemmarna – så att du kan få helt nya perspektiv och insikter.

Håll koll på viktiga regler

BPI har fingret på pulsen, och som medlem får du också en inblick i vad som händer inom skumvärlden. Det är en fördel för dig, så att du kan ligga steget före när det gäller kommande rön inom compliance. BPI upplever stort stöd för nätverksmötena som hålls ca två gånger om året – och vi håller gärna fler om det kommer fram relevanta ämnen eller händelser som kan skapa värde för dig som möbelproducent.

Under det sista nätverksmötet i maj besökte BPI och möbelkunderna Teknologisk Institut, och här kretsade dialogen kring brandcertifikat till kontraktsmarknaden. Besöket gav medlemmarna inblick i gängse brandstandarder och certifikat genom presentationer som Teknologisk Institut anordnade. Dessutom fanns det möjlighet att observera tester i möbel- och textillaboratoriet samt brandtest i brandlaboratoriet. Det finns redan nya ämnen i pipelinen till kommande nätverksmöten, däribland tryckmärken och hållbarhet.

Bli en del av BPI:s möbelnätverk

Saknar du en stark sparringpartner inom compliance i möbelsektorn? Då är BPI:s nätverksmöten en unik möjlighet för dig. Kontakta Mette Buus Vesterholm på mbv@bpi.dk för mer information om BPI:s möbelnätverk.

Återgå till översikten

Fler nyheter