Nyheter

10.07.2019

Dela nyheterna

BPI:s hållbara skumlösningar för industri och möbler

Bramming Plast-Industri A/S optimerar kontinuerligt sina processer i en hållbar riktning genom ett övergripande och ständigt fokus på FN:s globala mål nr 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion där BPI särskilt kan och kommer att göra skillnad. Här spelar framför allt produkterna Setex®, InotanPUR® och InotanPIR® en viktig roll.

Sedan BPI grundades 1971 har hållbarhet varit en naturlig och integrerad del av företagskulturen, och under årens lopp har den utvecklats till en systematisk och målinriktad insats för att säkerställa minimal miljöpåverkan genom optimerade tillverkningsprocesser och en modern produktionsanläggning.

Setex®, InotanPUR® och InotanPIR® är tre av BPI:s egenproducerade skumkvaliteter som är framtagna särskilt med hållbarhet i åtanke. De tre produkternas värdekedjor har återvinning som en nödvändig beståndsdel. Setex® tillverkas av överskottsmaterial från flexibla polyuretanskumtyper med öppna cellstrukturer, och överskottsmaterial från framställningen av de hårda polyuretanskumtyperna InotanPUR® och InotanPIR® med slutna cellstrukturer omvandlas till kompositmaterial. Samtliga produkter är nedbrytbara.

Setex® – återvunnet flexibelt granulatskum

Setex®-konceptet utgjorde det första steget på vägen mot en hållbar produktion då BPI på 1970-talet började spara och återvinna spill i produktionen av flexibla skumtyper som polyeter och polyester. Spillet omvandlades internt till skumkuddar med granulatfyllning och granulatskumblocken producerades externt tills man på 1980-talet startade upp intern produktion av MDI-baserade granulatskumblock under det egna namnet Setex®.

Under produktionsprocessen granuleras de flexibla polyuretanskumtyperna först i små bitar av bestämda storlekar, och sedan limmas granulatet ihop under högt tryck till önskad form och densitet. Slutprodukten är ett flexibelt skum med akustiska, vibrations- och stötdämpande egenskaper som gör den idealisk för en mängd olika ändamål. Du kan läsa mer om Setex®’ många egenskaper och användningsområden här.

InotanPUR® och InotanPIR® – hårda skumprodukter av uppsamlat överskottsmaterial

I sin produktion av InotanPUR® och InotanPIR® övergick BPI på 2010-talet från att använda CFC-gas (freon) till pentangas eftersom det var en mer miljövänlig och hållbar drivgas till framställningen av produkterna. På 2010-talet breddade man återanvändningskonceptet genom att investera i en effektiv anläggning för kontinuerlig uppsamling av överskottsmaterial (pulver) från bearbetningsprocesserna av InotanPUR® och InotanPIR®. Överskottsmaterial kan återanvändas i olika kompositprodukter vilka liksom InotanPUR® och InotanPIR® har en mängd goda egenskaper vid bl.a. värmeisolering. Du kan läsa mer om InotanPUR® och InotanPIR® här.

Cirkulär ekonomi och hög kvalitet

Genom insatserna med återanvändning av överskottsmaterial effektiviseras användningen av råvaror för att minimera miljöpåverkan. Avfall och utsläpp från produktionen begränsas och alla potentiella material återvinns. Medvetenheten om och bidraget till en hållbar framtid åtföljs av ett konstant fokus på att producera högkvalitativa produkter med unika egenskaper. Allt detta ger kunden ett större urval av skumtyper så att BPI kan skapa de bästa skumlösningarna för kundens specifika syfte.

Återgå till översikten

Fler nyheter