Nachrichten

13.03.2020

Aktie

Operational status in Bramming Plast-Industri A/S – COVID-19

Updated on: 12.05.20

Driftsstatus i Bramming Plast-Industri A/S – COVID-19
Hos Bramming Plast-Industri har vi foretaget en lang række præventive tiltag for at skabe sikkerhed for vore medarbejdere og skabe tryghed omkring vores forsyningssikkerhed.

Da vi allerede fra situationens begyndelse proaktivt har taget vore forholdsregler, er risikoen for driftsforstyrrelser generelt lav.

Bramming Plast-Industri følger nøje udviklingen, og vi tilretter løbende vor strategi i tråd med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og den danske regering. Du kan herunder altid følge vores aktuelle driftsstatus.

AKTUEL DRIFTSSTATUS: NORMAL
LEVERINGSTID: NORMAL
RÅVARER: NORMAL
TRANSPORT & LOGISTIK: NORMAL

Kontakt BPI for yderligere information:
Tlf: +45 7957 1000
E-mail: info@bpi.dk

______________________________________________________________________________

Operational status in Bramming Plast-Industri A/S – COVID-19
At Bramming Plast-Industri we have taken a series of preventive measures to ensure the health and safety of our employees, and create certainty with regards to our ability to supply.

As we very early on took significant preventive measures, the risk of operational disruptions is very low in general.

Bramming Plast-Industri is following the development closely and we are adapting our strategy in line with the recommendations of the Danish Health Authorities and the Danish Government. Below, you can follow our operational status.

CURRENT OPERATIONAL STATUS: NORMAL
DELIVERY TIME: NORMAL
RAW MATERIALS: NORMAL
TRANSPORT & LOGISTICS: NORMAL

Contact BPI for further information
Phone: +45 7957 1000
E-mail: info@bpi.dk

Zurück zur Übersicht

Weitere Neuigkeiten