Nyheder

10.07.2019

Del nyheden

BPI’s bæredygtige skumløsninger til industri og møbler

Bramming Plast-Industri A/S optimerer konstant processerne i en bæredygtig retning gennem et overordnet og vedvarende fokus på FN’s verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, hvor BPI særligt kan og vil gøre en forskel. Her spiller især kvaliteterne Setex®, InotanPUR® og InotanPIR® en essentiel rolle.

Siden BPI’s begyndelse i 1971 har bæredygtighed været en naturlig og integreret del af mindsettet, som med årene har udviklet sig til en systematiseret og målrettet indsats for at sikre mindst mulig belastning af miljøet gennem optimerede fremstillingsprocesser og moderne produktionsanlæg.

Setex®, InotanPUR® og InotanPIR® er tre af BPI’s egenproducerede skumkvaliteter, som særligt bidrager til den bæredygtige retning. De tre kvaliteters værdikæder har genanvendelse som et nødvendigt element: Setex® fremstilles af overskudsmateriale fra fleksible polyurethanskumtyper med åbne cellestrukturer. Overskudsmateriale fra produktionen af hårde polyurethanskumtyper InotanPUR® og InotanPIR® med lukkede cellestrukturer bliver omdannet til kompositmaterialer. Alle produkterne er nedbrydelige.

Setex® – genanvendt fleksibelt granulatskum

Setex® var det første skridt i retningen mod en bæredygtig produktion, da BPI i 1970’erne begyndte at opsamle og genanvende fraskær i produktionen af fleksible skumtyper polyether og polyester. Fraskæret blev omdannet til skumpuder med granulatfyld internt og granulatskumblokke blev produceret eksternt, indtil man i 1980’erne opstartede intern produktion af MDI-baseret granulatskumblokke under eget navn Setex®.

I fremstillingsprocessen granuleres de fleksible polyurethanskumtyper først i små stykker af bestemte størrelser, og herefter sammenlimes granulatet under højtryk til den ønskede form og vægtfylde. Det endelige produkt er en fleksibel skum med akustiske-, vibrations- og stødabsorberende egenskaber, som gør den ideel til mange forskellige formål. Du kan læse mere om Setex®’ mange egenskaber og anvendelsesområder her.

InotanPUR® og InotanPIR® – hårdtskumsprodukter af opsamlet overskudsmateriale

I produktionen af InotanPUR® og InotanPIR® gik BPI i 2010’erne fra at anvende CFC-gas (freon) til pentangas, da det var en mere miljøvenlig og bæredygtig drivgas til fremstillingen af produkterne. I 2010’erne udvidede man genanvendelseskonceptet, da man investerede i et effektivt anlæg til løbende opsamling af overskudsmateriale (pulver) fra forarbejdningsprocesserne af InotanPUR® og InotanPIR®. Overskudsmaterialet kan genanvendes i diverse kompositprodukter, der ligesom InotanPUR® og InotanPIR® har en række gode egenskaber i forhold til bl.a. termisk isolering. Du kan læse mere om InotanPUR® og InotanPIR® her.

Cirkulær økonomi og høj kvalitet

Gennem indsatserne med genanvendelse af overskudsmaterialer effektiviseres brugen af råvarer med henblik på at belaste miljøet mindst muligt. Affald og udledning fra produktion begrænses, og alle potentielle materialer genanvendes. Bevidstheden om og bidraget til en bæredygtig fremtid er ledsaget af et konstant fokus på at fremstille produkter af høj kvalitet og med unikke egenskaber. Alt det giver kunden et større udvalg af skumtyper, så BPI kan skabe de bedste skumløsninger til kundens specifikke formål.

Gå tilbage til oversigten

Flere nyheder